<< Από Ποντικού μέσω Καράβου-Μηλακίου με τον οικισμό Πρασίνου >>

-Η αναγνώριση με διοικητική πράξη δημοτικών ή κοινοτικών οδών, που συνδέουν οικισμούς, ως μοναδικών ή κυριότερων, κατ' εφαρμογήυ των διατάξεων ταυ ΚΒΠ Ν, συνιστά άσκηση αρμοδιότητας οιονεί πολεοδομικού σχεδιασμού, η οποία δεν έχει εντοπισμένο χαρακτήρα, και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί, κατ' αρχήν, ειδικότερο θέμα εφαρμογής υφιστάμενου πολεοδομικνύ σχεδιασμού ή άλλου παρεμφερούς σχεδιασμού. Επομένως, η αρμοδιότητα αναγνώρισης δημοτικής ή κοινοτικής οδού, πρέπει κατ' αρχήν υα ασκείται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος, είτε πρόκειται για περιοχές ειδικής προστασίας του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος όπου και σι όλως εντοπισμένες πολεοδομικές ρυθμίσεις πρέπει να επιχειρούνται με προεδρικό διάταγμα είτε όχι.

-κάθε ατομική διοικητική πράξη, είτε αρμοδίως είτε αναρμοδίως εκδοθείσα, δύναται να ανακαλείται, για οποιονδήποτε λύγα εξωτερικής ή εσωτερικής νομιμότητας, είτε από τα όργανο που την εξέδωσε είτε από το όργανα, τα οποίο, κατά ταν χρόνο της ανάκλησης, είναι αρμόδιο γιο την έκδοσή της. Στην ειδικότερη δε περίπτωση της αναρμοδίως εκδοθείσης ατομικής διοικητικής πράξης, η ανάκλησή της από τη όργανο 'που την εξέδωσε χωρεί όχι μόνον κατ`επίκλησιν της αναρμοδιότητάς του, αλλά για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση, δηλαδή, αυτήν, η αναρμοδιότητα ως προς την έκδοση της ανακαλούμενης πράξης καθιστά νόμιμη ευ πάση περιπτώσει την ανάκλησή της. Τούτο δε, προκειμένου υα αποκατασταθεί στον νομικό κόσμο η νομιμότητα, με την εξαφάνιση της αναρμοδίως εκδοθείσης πράξης, και να καταστεί εφεξής δυνατή η αδέσμευτη ρύθμιση του θέματος από το κατά νόμου αρμόδιο όργανο.

Η απόφαση του Νομάρχη με την οποία έχει χαρακτηρισθεί ως «κοινοτικός δρόμος» και, όπως προκύπτει ρητώς από το προοίμιό της, ως κυριότερος κοινοτικός δρόμος, δυνάμει του άρθρου 162 του ΚΒΠΝ, ο δρόμος που συνδέει την Εθνική οδό (θέση Ποντικού) μέσω Καράβου-Μηλακέου με του οικισμό Πρασίνου, έπρεπε να εκδοθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τον τύπο προεδρικού διατάγματος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και όχι, όπως εν προκειμένω, από τον Νομάρχη Εύβοιας. Εφόσον η απόφαση είχε εκδοθεί αναρμοδίως νομίμως ανακλήθηκε μερικώς με απόφαση του αυτού Νομάρχη, ανεξάρτητα από τις αιτιολογίες της τελευταίας, που άλλωστε αφορούν επίσης αναρμοδιότητα του Νομάρχη για άλλο όμως λόγο, όλοι δε οι λόγοι ακυρώσεως που προβάλλονται κατά της πράξης αυτής και πλήττουν τη νομιμότητα της αιτιολογίας της παρίστανται αλυσιτελείς.
-Εισ την ανάκληση διοικητικής πράξης για λόγους νομιμότητας δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που τάσσεται για την έκδοσή της, παρά μόνον όταν η ανάκληση γίνεται για πλάνη περί τα πράγματα, που προκύπτει από την εκτίμηση νέων στοιχείων τα οποία δεν υπήρχαν κατά την έκδοση της ανακαλουμένης. Ο λόγος ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται ότι η προαβαλλόμευη απόφαση του Νομάρχη Ευβοίας εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας χωρίς την κατά νόμο αναγκαία γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί.
*Ομοια η ΣΤΕ 921/2017


Πρόεδρος: ΑΘ. Ράντος

Εισηγητής: Δ. Βασιλειάδης


Το πλήρες κείμενο της απόφασης Θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαραγραφή της από το Δικαστήριο.

Σχετικά με μας

To in-aliveri.gr δημιουργήθηκε με πρώτο στόχο την ενημέρωση και προώθηση  του Αλιβερίου σαν ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό, θέλοντας να αναδείξει κάθε πολιτιστική και όχι μόνο δραστηριότητα . Άμεση και έγκυρη παρουσίαση όλων  των ειδήσεων του Δήμου μας

 

Επικοινωνία

Τα γραφεία μας

Κεντρικά
Αλιβέρι | Εύβοια
+ 30 697 725 9270
info@in-aliveri.gr
Υποκατάστημα
Κάρυστος | Εύβοια
+ 30 22240 26466
info@in-aliveri.gr

Τελευταία νέα

10
Σεπ2018

74 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧ...

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΠΟΥΣΑΣ

28
Αυγ2018

Ο Δήμος Κύμης – Αλιβ...

Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του συμπατριώτη μας Επισμηναγού...

27
Ιουλ2018

ΤΑ ΜΠΟΥΛΟΥΚΙΑ 2018

Η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα Αλιβερίου ‘’Τα Μπουλούκια΄΄, παρουσιάζει την κωμωδία της Άννας Γλάρου-...

22
Ιουλ2018

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ Α...

Στο Γαβαλά μας βρίσκει άλλη μια δοκιμασία, μιας δικής μας κοπέλας. Σύσσωμο το χωριό και φυσικά ο Π.Ε...