ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΑΠΟ ΑΛΙΒΕΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ

ΚΤΕΛ Αλιβερίου: 22230 – 22208

ΚΤΕΛ Αθήνας: 210 - 8317163, 210 - 8317153, 210 - 8322997

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

5.30

5.30

5.30

5.30

5.30

5.30

7.10

7.10

7.10

7.10

7.10

7.10

7.10

8.15

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.15

9.50

8.15

8.15

8.15

8.15

8.15

 9.50

11.05

9.50

9.05

9.05

9.05

 9.50

12.05

 12.05

12.05

12.05

12.05

12.05

12.05

13.10

14.10

13.10

13.10

13.10

13.10

13.10

14.10

14.45

14.10

 14.10

14.10

 14.10

 14.10

16.10

 16.10

16.10

 16.10

16.10

16.10

14.45

18.10

18.10

18.10

18.10

18.10

18.10

16.10

19.50

 19.50

19.50

 19.50

19.50

19.50

18.10

 

 

 

 

 

 

19.50

 

 


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΑΠΟ ΑΛΙΒΕΡΙ - ΑΘΗΝΑ

ΚΤΕΛ Αλιβερίου: 22230 – 22208

ΚΤΕΛ Αθήνας: 210 - 8317163, 210 - 8317153, 210 - 8322997

 ΔΕΥΤΕΡΑ 

 ΤΡΙΤΗ 

 ΤΕΤΑΡΤΗ 

 ΠΕΜΠΤΗ 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 ΣΑΒΒΑΤΟ 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 

     5.30

   5.30

     5.30

     5.30

        5.30

      5.30

     7.10

     7.10

   7.10

     7.10

     7.10

        7.10

      7.10

     9.50

     8.15

   8.15

     8.15

     8.15

        8.15

      8.15

   12.05

     9.50

   9.50

     9.50

     9.50

        9.50

      9.50

   14.10

   12.05

 12.05

   12.05

   12.05

      12.05

    12.05

   16.10

   14.10

 14.10

   14.10

   14.10

      14.10

    14.10

   18.10

   16.10

 16.10

   16.10

   16.10

      16.10

    16.10

   19.50

   19.50

 19.50

   19.50

   19.50

      19.50

    19.50